Tu amor no es de este mundo (TAB)


INTRO:
      D
        D        
 A
        A        
Bm
       Bm       
  G
        G        
E-------------------------------------------- B-----5s7-7-5---5---5-5-7-5------------------ G-------------7---7---------7-4-------------- D-------------------------------------------- A-------------------------------------------- E--------------------------------------------  D
        D        
 A
        A        
 G
        G        
E----12s14-14-12----12---12-12-14-12--------- B----------------15----15------------15-12--- G-------------------------------------------- D-------------------------------------------- A-------------------------------------------- E-------------------------------------------- ESTROFA
       FA       
 I  D
        D        
-A
        A        
  Bm
       Bm       
  QUIERO SABER C
        C        
UÁL E
        E        
E
        E        
L MOTOR  G
        G        
 D
        D        
 A
        A        
 G
        G        
QUE
        E        
 MUEVE
        E        
 TU A
        A        
MOR PARA
        A        
 QUE
        E        
 SEA
        A        
 TAN INTENSO Bm
       Bm       
   A
        A        
 G
        G        
QUÉ E
        E        
S LO QUE
        E        
 TENGO QUE
        E        
 ME
        E        
 AMAS TANTO  D
        D        
Bm
       Bm       
  A
        A        
QUE
        E        
 AUN QUE
        E        
 TANTAS VECES HE FA
       FA       
LLADO
       DO       
   G
        G        
Y ME
        E        
 HAS PERDONADO
       DO       
   D
        D        
-A
        A        
  Bm
       Bm       
  NO SÉ QUE MI
       MI       
RASTE E
        E        
N MI
       MI       
   G
        G        
QUÉ TENGO D
        D        
E
        E        
SPECIAL  D
        D        
 A
        A        
 G
        G        
PARA
        A        
 QUÉ TE E
        E        
NTREGARAS A
        A        
Bm
       Bm       
   A
        A        
 G
        G        
QUÉ TE
        E        
 HABRÁ HECHO D
        D        
ESCENDER D
        D        
EL C
        C        
IELO  D
        D        
Bm
       Bm       
   A
        A        
HABER VIVIDO
       DO       
 TANTO SUFRIMIENTO  G
        G        
SI
       SI       
 YO NO LO MEREZCO /CORO/  D
        D        
TU A
        A        
MOR NO E
        E        
D
        D        
E
        E        
STE
        E        
 MUNDO
       DO       
  A
        A        
  Bm
       Bm       
  NO HAY A
        A        
MOR HUMANO C
        C        
OMPARABLE
        E        
 AL TUYO  G
        G        
ES MÁS G
        G        
RANDE
        E        
 QUE E
        E        
L PLANETA
        A        
   D
        D        
ES MÁS B
        B        
ELLO QUE
        E        
 UNA E
        E        
STRELLA
       LA       
  A
        A        
  Bm
       Bm       
  AGRADEZCO TANTO QUE
        E        
 TE
        E        
 FIJASTE E
        E        
N MI
       MI       
   G
        G        
Y QUIERO A
        A        
DORARTE
        E        
   D
        D        
PORQUE
        E        
 MI
       MI       
 ALMA E
        E        
S INCANSABLE
        E        
   A
        A        
Bm
       Bm       
  CADA D
        D        
ÍA
        A        
 QUIERE
       RE       
 AGRADECERTE
        E        
 MÁS  G
        G        
D
        D        
ARTE
        E        
 TODA G
        G        
LORIA
        A        
  Em
       Em       
  BRINDARTE
        E        
 TODA
        A        
 HONRA
        A        
   A
        A        
PORQUE
        E        
 A
        A        
 TI TE
        E        
 PERTENECE
        E        
  SIEMPRE
       RE       
   D
        D        
 A
        A        
Bm
       Bm       
  G
        G        
E-------------------------------------------- B-----5s7-7-5---5---5-5-7-5------------------ G-------------7---7---------7-4-------------- D-------------------------------------------- A-------------------------------------------- E--------------------------------------------  D
        D        
 A
        A        
 G
        G        
E----12s14-14-12----12---12-12-14-12--------- B----------------15----15------------15-12--- G-------------------------------------------- D-------------------------------------------- A-------------------------------------------- E-------------------------------------------- ESTROFA
       FA       
 II  D
        D        
-A
        A        
  Bm
       Bm       
  NO SÉ QUE MI
       MI       
RASTE E
        E        
N MI
       MI       
   G
        G        
QUÉ TENGO D
        D        
E
        E        
SPECIAL  D
        D        
 A
        A        
 G
        G        
PARA
        A        
 QUÉ TE E
        E        
NTREGARAS A
        A        
Bm
       Bm       
   A
        A        
 G
        G        
QUÉ TE
        E        
 HABRÁ HECHO D
        D        
ESCENDER D
        D        
EL C
        C        
IELO  D
        D        
Bm
       Bm       
   A
        A        
HABER VIVIDO
       DO       
 TANTO SUFRIMIENTO  G
        G        
SI
       SI       
 YO NO LO MEREZCO /CORO/  D
        D        
TU A
        A        
MOR NO E
        E        
D
        D        
E
        E        
STE
        E        
 MUNDO
       DO       
  A
        A        
  Bm
       Bm       
  NO HAY A
        A        
MOR HUMANO C
        C        
OMPARABLE
        E        
 AL TUYO  G
        G        
ES MÁS G
        G        
RANDE
        E        
 QUE E
        E        
L PLANETA
        A        
   D
        D        
ES MÁS B
        B        
ELLO QUE
        E        
 UNA E
        E        
STRELLA
       LA       
  A
        A        
  Bm
       Bm       
  AGRADEZCO TANTO QUE
        E        
 TE
        E        
 FIJASTE E
        E        
N MI
       MI       
   G
        G        
Y QUIERO A
        A        
DORARTE
        E        
   D
        D        
PORQUE
        E        
 MI
       MI       
 ALMA E
        E        
S INCANSABLE
        E        
   A
        A        
Bm
       Bm       
  CADA D
        D        
ÍA
        A        
 QUIERE
       RE       
 AGRADECERTE
        E        
 MÁS  G
        G        
D
        D        
ARTE
        E        
 TODA G
        G        
LORIA
        A        
  Em
       Em       
  BRINDARTE
        E        
 TODA
        A        
 HONRA
        A        
   A
        A        
PORQUE
        E        
 A
        A        
 TI TE
        E        
 PERTENECE
        E        
  SIEMPRE
       RE       
   D
        D        
 A
        A        
Bm
       Bm       
  G
        G        
E-------------------------------------------- B-----5s7-7-5---5---5-5-7-5------------------ G-------------7---7---------7-4-------------- D-------------------------------------------- A-------------------------------------------- E-------------------------------------------- SIEMPRE...  D
        D        
-A-G
        G        
   D
        D        
-A
        A        
  Bm
       Bm       
  QUIERO SABER C
        C        
UÁL E
        E        
E
        E        
L MOTOR  G
        G        
 D
        D        
 A
        A        
 G
        G        
QUE
        E        
 MUEVE
        E        
 TU A
        A        
MOR PARA
        A        
 QUE
        E        
 SEA
        A        
 TAN INTENSO *************************************************************** ESPERO QUE
        E        
 LES SI
       SI       
RVA E
        E        
L PUNTEO SALUDOS! DIOS LOS B
        B        
ENDIGA
        A        
 ;)

Tercer C
        C        
ielo

Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.Buscar canción en YouTube Buscar cover en YouTube


Más canciones