Puede Que


 E
        E        
NVIO E
        E        
STA C
        C        
ANCION POR QUE E
        E        
STA E
        E        
NTRE
       RE       
 LAS PEDIDAS Y POR QUE
        E        
 ME G
        G        
USTA
        A        
 MUCHO, YA
        A        
 QUE E
        E        
E
        E        
STA C
        C        
ANCION PARTICIPA A
        A        
LEJANDRO SANZ.  F
        F        
POR UN B
        B        
ESO ROBADO
       DO       
 A
        A        
 PESAR D
        D        
E
        E        
 TU B
        B        
OCA
        A        
  Dm
       Dm       
   C
        C        
OLGARIA
        A        
 MI
       MI       
 VIDA D
        D        
E
        E        
 UN HILO A#
       A#       
  POR MI
       MI       
 MUERTE
        E        
 NO QUIERO OTRA C
        C        
OSA
        A        
 ,SI
       SI       
   F
        F        
POR UN B
        B        
ESO QUE E
        E        
MI
       MI       
O Y QUE SI
       SI       
GO E
        E        
SPERANDO
       DO       
  Dm
       Dm       
   E
        E        
N LA
       LA       
 URGENCIA D
        D        
DO
       DO       
C
        C        
ORAZONES A#
       A#       
  QUE
        E        
 NO SABEN QUE
        E        
 HACER C
        C        
ON SU HERIDA
        A        
   F
        F        
QUE
        E        
 NO SABEN QUE
        E        
 HACER C
        C        
ON SU HERIDA
        A        
  Dm
       Dm       
  A#
       A#       
  QUE
        E        
 NO SABEN QUE
        E        
 HACER Y SE
        E        
 OLVIDAN  F
        F        
POR UN B
        B        
ESO SECRETO PACIENTE E
        E        
N TU B
        B        
OCA
        A        
  Dm
       Dm       
   A
        A        
RTARE
       RE       
 DE
        E        
 LOCURA
        A        
 MI
       MI       
 SANGRE
       RE       
  A#
       A#       
  VENDERIA
        A        
 MI
       MI       
 ALMA
        A        
 Y SU SOMBRA
        A        
   C
        C        
Y PUEDE
        E        
 QUE
        E        
   G
        G        
Am
       Am       
  SABER QUE
        E        
 ME
        E        
 QUIERES  G
        G        
QUERERME
        E        
 Y NO PUEDAS  C
        C        
-G
        G        
  Am
       Am       
   G
        G        
YO SERE
       RE       
 DEL C
        C        
IELO QUE
        E        
 ME E
        E        
NTREGUES  C
        C        
Y PUEDE
        E        
 QUE
        E        
   G
        G        
Am
       Am       
  ME
        E        
 PIERDA E
        E        
E
        E        
A
        A        
IRE
       RE       
   G
        G        
 C
        C        
ON PASO SERENO  C
        C        
-G
        G        
  Am
       Am       
   G
        G        
YO SERE
       RE       
 DEL C
        C        
IELO QUE
        E        
 ME E
        E        
NTREGUES Am
       Am       
   D
        D        
EL C
        C        
IELO QUE
        E        
 ME E
        E        
NTREGUES  C
        C        
Am
       Am       
 - Dm
       Dm       
 - A#
       A#       
   D
        D        
EL C
        C        
IELO QUE...  F
        F        
POR UN B
        B        
ESO QUE
        E        
 PUEDE
        E        
 HOY NO TENGA
        A        
 SENTIDO
       DO       
  Dm
       Dm       
  POR UN B
        B        
ESO QUERIDO
       DO       
 A
        A        
 MEDIDA
        A        
  A#
       A#       
  QUE D
        D        
ESPACIO NOS C
        C        
UESTA
        A        
 LA
       LA       
 VIDA
        A        
   F
        F        
POR UN B
        B        
ESO ROBADO
       DO       
 A
        A        
 PESAR D
        D        
E
        E        
 TU B
        B        
OCA
        A        
  Dm
       Dm       
   C
        C        
OLGARIA
        A        
 MI
       MI       
 VIDA D
        D        
E
        E        
 UN HILO A#
       A#       
  POR MI
       MI       
 MUERTE
        E        
 NO QUIERO OTRA C
        C        
OSA
        A        
  A#
       A#       
   C
        C        
OSI
       SI       
 SE
        E        
 RIESCI SE
        E        
 VUOI A#
       A#       
  NAN PERDERTI MAI A#
       A#       
  NA
        A        
 NA
        A        
 NA
        A        
 NA E
        E        
SARAI A#
       A#       
   C
        C        
OSI
       SI       
 SE
        E        
 RIESCI SE
        E        
 VUOI A#
       A#       
  NAN PERDERTI MAI A#
       A#       
  NA
        A        
 NA
        A        
 NA
        A        
 NA E
        E        
SARAI Y PUEDE
        E        
 QUE
        E        
   F
        F        
Gm
       Gm       
  SABER QUE
        E        
 ME
        E        
 QUIERES  F
        F        
QUERERME
        E        
 Y NO PUEDAS  A#
       A#       
-F
        F        
  Gm
       Gm       
   F
        F        
YO SERE
       RE       
 DEL C
        C        
IELO QUE
        E        
 ME E
        E        
NTREGUES A#
       A#       
  Y PUEDE
        E        
 QUE
        E        
   F
        F        
Gm
       Gm       
  ME
        E        
 PIERDA E
        E        
E
        E        
A
        A        
IRE
       RE       
   F
        F        
 C
        C        
ON PASO SERENO  A#
       A#       
-F
        F        
  Gm
       Gm       
   F
        F        
YO SERE
       RE       
 DEL C
        C        
IELO QUE
        E        
 ME E
        E        
NTREGUES A#
       A#       
   F
        F        
Gm
       Gm       
  Y PUEDE
        E        
 QUE
        E        
 SABER QUE
        E        
 ME
        E        
 QUIERES  F
        F        
QUERERME
        E        
 Y NO PUEDAS  A#
       A#       
-F
        F        
  Gm
       Gm       
   F
        F        
YO SERE
       RE       
 DEL C
        C        
IELO QUE
        E        
 ME E
        E        
NTREGUES  C
        C        
Y PUEDE
        E        
 QUE
        E        
  ( PERCUSION )

Miguel B
        B        
osé

Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.