En Brazos de la Fiebre (TAB) (5)


Intro:
            Em
       Em       
  Bm
       Bm       
  F#m
       F#m       
  e|-----------0--------------------------2-------2-------------| B|-----------0--------------------------3-------2-----2-------| G|---0-------0-----0-----------0--------4-------2-2h4---4-2-0-| D|--0--4-0---2---------4---2--0--4-0----4---4---4-------------| A|-2-------2-2-2-2---2---2---2-------2--2-2---2-4-------------| E|-----------0----------------------------------x-------------|  D
        D        
 C
        C        
 G
        G        
 D
        D        
-2-------2-2-2----------3-3---2-2---| -3-------3-3-3-------5--3--3--3---3-| -2-------2-2-2-----5----0---0-2-----| -0-0-0-0-0-0-0---5------0-----0-----| ---------------3--------x-----------| ------------------------x-----------| Verso: Em
       Em       
  Bm
       Bm       
  F#m
       F#m       
  e|-----------0--------------------------2-------2-------------| B|-----------0--------------------------3-------2-----2-------| G|---0-------0-----0-----------0--------4-------2-2h4---4-2-0-| D|--0--4-0---2---------4---2--0--4-0----4---4---4-------------| A|-2-------2-2-2-2---2---2---2-------2--2-2---2-4-------------| E|-----------0----------------------------------x-------------|  D
        D        
 C
        C        
 G
        G        
 D
        D        
-2-------2-2-2----------3-3---2-2---| -3-------3-3-3-------5--3--3--3---3-| -2-------2-2-2-----5----0---0-2-----| -0-0-0-0-0-0-0---5------0-----0-----| ---------------3--------x-----------| ------------------------x-----------| Em
       Em       
  Bm
       Bm       
  F#m
       F#m       
  e|-----------0--------------------------2-------2-------------| B|-----------0--------------------------3-------2-----2-------| G|---0-------0-----0-----------0--------4-------2-2h4---4-2-0-| D|--0--4-0---2---------4---2--0--4-0----4---4---4-------------| A|-2-------2-2-2-2---2---2---2-------2--2-2---2-4-------------| E|-----------0----------------------------------x-------------|  D
        D        
 C
        C        
 G
        G        
 D
        D        
-2-------2-2-2----------3-3---2-2---| -3-------3-3-3-------5--3--3--3---3-| -2-------2-2-2-----5----0---0-2-----| -0-0-0-0-0-0-0---5------0-----0-----| ---------------3--------x-----------| ------------------------x-----------| Puente: Em
       Em       
   C
        C        
 D
        D        
e|-----------0-------------------------0-0---0-0-2-2--- B|-----------0-------------------------1--1--1-1-3--3-- G|---0-------0-----0-----------0-------0---0-0-0-2---2- D|--0--4-0---2---------4---2--0--4-0---2-----2-2-0----- A|-2-------2-2-2-2---2---2---2-------2-3-----3-3------- E|-----------0-----------------------------------------  C
        C        
Em
       Em       
   D
        D        
-0-0--0---0-0--0---2-2-2-2-2-| -1--1--1--0--0--0--3-3-3-3-3-| -0---0----0---0--0-2-2-2-2-2-| -2--------2--------0-0-0-0-0-| -3--------2------------------| ----------0------------------| Coro:  F
        F        
 C
        C        
 G
        G        
e|---1----0-0-0-0--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- B|----1---1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- G|-2---2--0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-- D|-3------2---2-2--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-- A|-3------3---3-3--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-- E|-1---------------3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- Dm
       Dm       
  Am
       Am       
   G
        G        
-5-5----5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--| -6--6---6-6-6-6-6-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--| -7---7--7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-0-0-0-0-0--| -7----7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-0-0-0-0-0--| -5------5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2--| ------------------5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--|  F
        F        
 C
        C        
 G
        G        
e|---1----0-0-0-0--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- B|----1---1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- G|-2---2--0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-- D|-3------2---2-2--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-- A|-3------3---3-3--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-- E|-1---------------3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- Dm
       Dm       
  Am
       Am       
   G
        G        
-5-5----5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--| -6--6---6-6-6-6-6-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--| -7---7--7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-0-0-0-0-0--| -7----7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-0-0-0-0-0--| -5------5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2--| ------------------5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--| Intro: Em
       Em       
  Bm
       Bm       
  F#m
       F#m       
  e|-----------0--------------------------2-------2-------------| B|-----------0--------------------------3-------2-----2-------| G|---0-------0-----0-----------0--------4-------2-2h4---4-2-0-| D|--0--4-0---2---------4---2--0--4-0----4---4---4-------------| A|-2-------2-2-2-2---2---2---2-------2--2-2---2-4-------------| E|-----------0----------------------------------x-------------|  D
        D        
 C
        C        
 G
        G        
 D
        D        
-2-------2-2-2----------3-3---2-2---| -3-------3-3-3-------5--3--3--3---3-| -2-------2-2-2-----5----0---0-2-----| -0-0-0-0-0-0-0---5------0-----0-----| ---------------3--------x-----------| ------------------------x-----------| Verso: Em
       Em       
  Bm
       Bm       
  F#m
       F#m       
  e|-----------0--------------------------2-------2-------------| B|-----------0--------------------------3-------2-----2-------| G|---0-------0-----0-----------0--------4-------2-2h4---4-2-0-| D|--0--4-0---2---------4---2--0--4-0----4---4---4-------------| A|-2-------2-2-2-2---2---2---2-------2--2-2---2-4-------------| E|-----------0----------------------------------x-------------|  D
        D        
 C
        C        
 G
        G        
 D
        D        
-2-------2-2-2----------3-3---2-2---| -3-------3-3-3-------5--3--3--3---3-| -2-------2-2-2-----5----0---0-2-----| -0-0-0-0-0-0-0---5------0-----0-----| ---------------3--------x-----------| ------------------------x-----------| Puente: Em
       Em       
   C
        C        
 D
        D        
e|-----------0-------------------------0-0---0-0-2-2--- B|-----------0-------------------------1--1--1-1-3--3-- G|---0-------0-----0-----------0-------0---0-0-0-2---2- D|--0--4-0---2---------4---2--0--4-0---2-----2-2-0----- A|-2-------2-2-2-2---2---2---2-------2-3-----3-3------- E|-----------0-----------------------------------------  C
        C        
Em
       Em       
   D
        D        
-0-0--0---0-0--0---2-2-2-2-2-| -1--1--1--0--0--0--3-3-3-3-3-| -0---0----0---0--0-2-2-2-2-2-| -2--------2--------0-0-0-0-0-| -3--------2------------------| ----------0------------------| Coro:  F
        F        
 C
        C        
 G
        G        
e|---1----0-0-0-0--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- B|----1---1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- G|-2---2--0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-- D|-3------2---2-2--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-- A|-3------3---3-3--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-- E|-1---------------3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- Dm
       Dm       
  Am
       Am       
   G
        G        
-5-5----5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--| -6--6---6-6-6-6-6-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--| -7---7--7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-0-0-0-0-0--| -7----7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-0-0-0-0-0--| -5------5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2--| ------------------5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--|  F
        F        
 C
        C        
 G
        G        
e|---1----0-0-0-0--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- B|----1---1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- G|-2---2--0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-- D|-3------2---2-2--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-- A|-3------3---3-3--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-- E|-1---------------3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-- Dm
       Dm       
  Am
       Am       
   G
        G        
-5-5----5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--| -6--6---6-6-6-6-6-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--| -7---7--7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-0-0-0-0-0--| -7----7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-0-0-0-0-0--| -5------5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2--| ------------------5-5-5-5-5-3-3-3-3-3--| Solo: Em
       Em       
  Bm
       Bm       
   F
        F        
Am
       Am       
  e|--------------------------------------------------------| B|--------------------------------------------------------| G|-9------------------------------------------------------| D|-9---------------------------7---7----------------------| A|-7-7-7-7-7h9~--9-7-5--7/8--8---8---8-7~--10-9h10p9--7-5-| E|--------------------------------------------------------| Em
       Em       
  Bm
       Bm       
   F
        F        
Am
       Am       
  e|--------------------------------------------------| B|--------------------------------------------------| G|-9------------------------------------------------| D|-9------------------------------------------------| A|-7-7-7-7-7h9~--9-7-5--7/8--8-7p5-------------5-7--| E|----------------------------------8-7--5-7-8------| Em
       Em       
  Bm
       Bm       
   F
        F        
Am
       Am       
  e|-----------------------------------------------------------| B|-----------------------------------------------------------| G|-9---------------------------------------------------------| D|-9----------------------------10-11h12-10~-----------------| A|-7-7-7-7-7h9~--9-7-5--7/8--8----------------10-9h10p9--7-5-| E|-----------------------------------------------------------| Em
       Em       
  Bm
       Bm       
   F
        F        
e|-------------------------------------------| B|-------------------------------------------| G|-9-(9)-(9)-(9)-----------------------------| D|-9-(9)-(9)-(9)-----------------------10h11-| A|-7--7---7---7--7h9~--9-7-5--7/8--8---------| E|-------------------------------------------| Am
       Am       
  Em
       Em       
  Bm
       Bm       
  e|-----------------------------------------------------------| B|-----------------------------------------------------------| G------------------------------------------------------------| D|-11/14^--12-14-12-10-12-10-9-10/14^--12-14-16-17-16/17-/16-| A|-----------------------------------------------------------| E|-----------------------------------------------------------|  F
        F        
Am
       Am       
  e|-----------------------------------------------------------| B|-----------------------------------------------------------| G|-11------------------14----14--------------12-11h12p11-9-7-| D|-----14-12-14/15--15----15----15-14h15p14~-----------------| A|-----------------------------------------------------------| E|-----------------------------------------------------------| Em
       Em       
  Bm
       Bm       
   F
        F        
Am
       Am       
  e|----------7--------------------------------------------------| B|--------8---7h8-7~----------------10----10-12-10-12-13-12-13-| G|-9~---9------------11-9-7-9/10-10----10----------------------| D|-9~-9--------------------------------------------------------| A|-7~----------------------------------------------------------| E|-------------------------------------------------------------| Em
       Em       
  Bm
       Bm       
   F
        F        
Am
       Am       
  e|--------/12----12----12-12h-14~---------------------17---------| B|-17-15--/12-12----12------------19-17-15-17/18~--18----18-17~--| G|---------------------------------------------------------------| D|---------------------------------------------------------------| A|---------------------------------------------------------------| E|---------------------------------------------------------------| Em
       Em       
  Bm
       Bm       
   F
        F        
e|-------------------12~-----12----1210-10/12-10~~--8--8-8-7-| B|-20-19h20p19-17-15-12~--12----12----------------------------| G|------------------------------------------------------------| D|------------------------------------------------------------| A|------------------------------------------------------------| E|------------------------------------------------------------| Am
       Am       
  Em
       Em       
  e|----------------------------| B|-8--8-----------------------| G|------10-10-9-9-7-----------| D|------------------10-9~~~---| A|---------------------7~~~---| E|----------------------------| Letra y acordes Verso: Em
       Em       
  Con los brazos de la fiebre Bm
       Bm       
  F#m
       F#m       
  Que aun abarcan mi frente  D
        D        
Lo he pensado mejor  C
        C        
 G
        G        
 D
        D        
Y desatare las serpientes de la vanidad Em
       Em       
  El paraíso es escuchar Bm
       Bm       
  El miedo es un ladrón  D
        D        
Al que no guardo rencor  C
        C        
 G
        G        
Y el dolor es un ensayo  D
        D        
De la muerte Puente: Em
       Em       
  En la piel de una gota  C
        C        
 D
        D        
Mis alas volvieron rotas  C
        C        
Em
       Em       
   D
        D        
 F
        F        
 C
        C        
Y entre otras cosas ya no escriben con tinta de luz Coro:  G
        G        
El paraíso deviene el infierno Dm
       Dm       
  Y luego se queja Am
       Am       
  Y sin que nadie lo mueva  G
        G        
 F
        F        
 C
        C        
¿Quién lo arregla?  G
        G        
El paraíso deviene el infierno Dm
       Dm       
  Y luego se queja Am
       Am       
  Y sin que nadie lo mueva  G
        G        
¿Quién lo arregla? Intro Verso: Gestado en mis escombros De pastoso paladar El disparate del caos, me derroto Con palabras de alabanza Puente: Em
       Em       
  En la piel de una gota  C
        C        
 D
        D        
Mis alas volvieron rotas  C
        C        
Em
       Em       
   D
        D        
 F
        F        
 C
        C        
Y entre otras cosas ya no escriben con tinta de luz Coro:  G
        G        
El paraíso deviene el infierno Dm
       Dm       
  Y luego se queja Am
       Am       
  Y sin que nadie lo mueva  G
        G        
 F
        F        
 C
        C        
¿Quién lo arregla?  G
        G        
El paraíso deviene el infierno Dm
       Dm       
  Y luego se queja Am
       Am       
  Y sin que nadie lo mueva  G
        G        
¿Quién lo arregla? Solo Em
       Em       
 Bm
       Bm       
 F
        F        
 Am
       Am       
 x8 y termina en Em
       Em       


Héroes del Silencio

Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.Buscar canción en YouTube Buscar cover en YouTube


Más canciones