Las luces de esta ciudad (TAB) (6)


       ))))))))))))))"Guitarra 1"((((((((((((

Intro [0:01-0:21]             [0:21-0:24]
    F
        F        
 C
        C        
Am
       Am       
   G
        G        
 G
        G        
e|------------------------------3-3-3-| e|--3--| B|-1--1-1-1---1-1---1--1-1-1-1--0-0-0-|  B
        B        
|--0--|
G|-2--2-2-2---0-0---2--2-2-2-2--0-0-0-|  G
        G        
|--0--|
D|-3--3-3-3---2-2---2--2-2-2-2--0-0-0-|  D
        D        
|--0--|
A|-3--3-3-3---3-3---0--0-0-0-0--2-2-2-|  A
        A        
|--2--|
E|------------------------------3-3-3-|x 5 E
        E        
|--3--| x15
* * * * * * * verso 0:25-0:36 x3 0:36-0:40  F
        F        
 C
        C        
Am
       Am       
   G
        G        
 G
        G        
e|------------------------------3-3-3-| e|--3--| B|-1--1-1-1---1-1---1--1-1-1-1--0-0-0-|  B
        B        
|--0--|
G|-2--2-2-2---0-0---2--2-2-2-2--0-0-0-|  G
        G        
|--0--|
D|-3--3-3-3---2-2---2--2-2-2-2--0-0-0-|  D
        D        
|--0--|
A|-3--3-3-3---3-3---0--0-0-0-0--2-2-2-|  A
        A        
|--2--|
E|------------------------------3-3-3-|  E
        E        
|--3--| x15
* * * * * * * Verso 0:41-0:53 x3 0:53-1:04  F
        F        
 C
        C        
Am
       Am       
   G
        G        
 G
        G        
 F
        F        
 G
        G        
e|------------------------------3-3-3-| e|--3--||-----||--3--| B|-1--1-1-1---1-1---1--1-1-1-1--0-0-0-|  B
        B        
|--0--||--1--||--0--|
G|-2--2-2-2---0-0---2--2-2-2-2--0-0-0-|  G
        G        
|--0--||--2--||--0--|
D|-3--3-3-3---2-2---2--2-2-2-2--0-0-0-|  D
        D        
|--0--||--3--||--0--|
A|-3--3-3-3---3-3---0--0-0-0-0--2-2-2-|  A
        A        
|--2--||--3--||--2--|
E|------------------------------3-3-3-|  E
        E        
|--3--||-----||--3--|
* * * * * * * *x15 *x15 *x15 Coro 1:04-1:15 1:16-1:19  F
        F        
 G
        G        
 C
        C        
x 3 Am
       Am       
   G
        G        
verso 1:20-1:39 x3 1:39-1:43  F
        F        
 C
        C        
Am
       Am       
   G
        G        
 G
        G        
e|------------------------------3-3-3-| e|--3--| B|-1--1-1-1---1-1---1--1-1-1-1--0-0-0-|  B
        B        
|--0--|
G|-2--2-2-2---0-0---2--2-2-2-2--0-0-0-|  G
        G        
|--0--|
D|-3--3-3-3---2-2---2--2-2-2-2--0-0-0-|  D
        D        
|--0--|
A|-3--3-3-3---3-3---0--0-0-0-0--2-2-2-|  A
        A        
|--2--|
E|------------------------------3-3-3-|  E
        E        
|--3--| x15
* * * * * * * verso 1:44-1:54 x3 1:55-2:06  F
        F        
 C
        C        
Am
       Am       
   G
        G        
 G
        G        
 F
        F        
 G
        G        
e|------------------------------3-3-3-| e|--3--||-----||--3--| B|-1--1-1-1---1-1---1--1-1-1-1--0-0-0-|  B
        B        
|--0--||--1--||--0--|
G|-2--2-2-2---0-0---2--2-2-2-2--0-0-0-|  G
        G        
|--0--||--2--||--0--|
D|-3--3-3-3---2-2---2--2-2-2-2--0-0-0-|  D
        D        
|--0--||--3--||--0--|
A|-3--3-3-3---3-3---0--0-0-0-0--2-2-2-|  A
        A        
|--2--||--3--||--2--|
E|------------------------------3-3-3-|  E
        E        
|--3--||-----||--3--|
* * * * * * * *x15 *x15 *x15 Coro 2:07-2:19 2:19-2:22  F
        F        
 G
        G        
 C
        C        
x 3 Am
       Am       
   G
        G        
Coro 2:22-2:35 2:36-2:38  F
        F        
 G
        G        
 C
        C        
x 3 Am
       Am       
   G
        G        
PUENTE
        E        
 2:38-3:08  F
        F        
 C
        C        
 G
        G        
e|----------------3-3-3-| B|-1-1-1---1-1-1--0-0-0-| G|-2-2-2---0-0-0--0-0-0-| D|-3-3-3---2-2-2--0-0-0-| A|-3-3-3---3-3-3--2-2-2-| E|----------------3-3-3-| PARTE C
        C        
LEAN 3:08-3:29 F
        F        
   C
        C        
Am
       Am       
   G
        G        
x5  G
        G        
3:30-3:35 Am
       Am       
  G
        G        
e|-3-3-3-| e|-0---3-| B|-0-0-0-| e|-1---0-| G|-0-0-0-| e|-2---0-| D|-0-0-0-| e|-2---0-| A|-2-2-2-| e|-0---2-| E|-3-3-3-| x15 e|-----3-| Coro 3:38-3:50 3:50-3:53 F
        F        
  G
        G        
 C
        C        
x 3 Am
       Am       
   G
        G        
Coro 3:54-4:04 4:05-4:09 F
        F        
  G
        G        
 C
        C        
x 3 Am
       Am       
   G
        G        
4:09-4:12 4:13-4:20... FINAL F
        F        
 C
        C        
Am
       Am       
   G
        G        
 F
        F        
 G
        G        
e|------------------------------3-3-3-| |-----3-| B|-1--1-1-1---1-1---1--1-1-1-1--0-0-0-| |-1---0-| G|-2--2-2-2---0-0---2--2-2-2-2--0-0-0-| |-2---0-| D|-3--3-3-3---2-2---2--2-2-2-2--0-0-0-| |-3---0-| A|-3--3-3-3---3-3---0--0-0-0-0--2-2-2-| |-3---2-| E|------------------------------3-3-3-| |-----3-| * * * * * * * )))))))))) "Guitarra 2"((((((((((( verso 0:25-0:40 e|------------------------------------------------------------------| B|-10--------------10--------------10-------------------------------| G|---9-0-7-0-5-0-7---9-0-7-0-5-0-7---9-0-7-0-5-0-7---0-9-0-9-0-9-0-9| D|------------------------------------------------------------------| A|------------------------------------------------------------------| E|------------------------------------------------------------------| e|------------------------------------------------------------------| B|-10--------------10--------------10-------------------------------| G|---9-0-7-0-5-0-7---9-0-7-0-5-0-7---9-0-7-0-5-0-7--4-4-4-4-4-4-4-b7| D|------------------------------------------------------------------| A|------------------------------------------------------------------| E|------------------------------------------------------------------| OJO: TODO
       DO       
 ESTO E
        E        
E
        E        
N PAL MUTE
        E        
  Verso 0:41-0:53 x3 0:53-1:04  F
        F        
 C
        C        
Am
       Am       
   G
        G        
 G
        G        
 F
        F        
 G
        G        
e|------------------------------3-3-3-| e|--3--||-----||--3--| B|-1--1-1-1---1-1---1--1-1-1-1--0-0-0-|  B
        B        
|--0--||--1--||--0--|
G|-2--2-2-2---0-0---2--2-2-2-2--0-0-0-|  G
        G        
|--0--||--2--||--0--|
D|-3--3-3-3---2-2---2--2-2-2-2--0-0-0-|  D
        D        
|--0--||--3--||--0--|
A|-3--3-3-3---3-3---0--0-0-0-0--2-2-2-|  A
        A        
|--2--||--3--||--2--|
E|------------------------------3-3-3-|  E
        E        
|--3--||-----||--3--|
* * * * * * * * * * * * * * *x15 *x15 *x15 Coro 1:04-1:15 1:16-1:19  F
        F        
 G
        G        
 C
        C        
x 3 Am
       Am       
   G
        G        
verso 1:20-1:30 e|---------------------------------------| B|-3-----3-5-3--------3-----3-5-3---3/13-| G|---5-5-------5-4-5----5-5--------------| D|---------------------------------------| A|---------------------------------------| E|---------------------------------------| 1:31-1:38 1:39-1:43  F
        F        
 C
        C        
Am
       Am       
   G
        G        
 G
        G        
e|------------------------------3-3-3-| e|--3--| B|-1--1-1-1---1-1---1--1-1-1-1--0-0-0-|  B
        B        
|--0--|
G|-2--2-2-2---0-0---2--2-2-2-2--0-0-0-|  G
        G        
|--0--|
D|-3--3-3-3---2-2---2--2-2-2-2--0-0-0-|  D
        D        
|--0--|
A|-3--3-3-3---3-3---0--0-0-0-0--2-2-2-|  A
        A        
|--2--|
E|------------------------------3-3-3-|x2  E
        E        
|--3--|
* * * * * * * * * * * * * * *x15 Verso 1:44-1:58 e|------------------------------------------------------------------| B|-10--------------10--------------10-------------------------------| G|---9-0-7-0-5-0-7---9-0-7-0-5-0-7---9-0-7-0-5-0-7---0-9-0-9-0-9-0-9| D|------------------------------------------------------------------| A|------------------------------------------------------------------| E|------------------------------------------------------------------| e|------------------------------------------------------------------| B|-10--------------10--------------10-------------------------------| G|---9-0-7-0-5-0-7---9-0-7-0-5-0-7---9-0-7-0-5-0-7--4-4-4-4-4-4-4-b7| D|------------------------------------------------------------------| A|------------------------------------------------------------------| E|------------------------------------------------------------------| 1:59-2:06 e|---------------------------------------| B|---------------------------------------| G|-14 x muchas veces--12 x muchas veces--| D|---------------------------------------| A|---------------------------------------| E|---------------------------------------| Coro 2:07-2:19 2:19-2:22  F
        F        
 G
        G        
 C
        C        
x 3 Am
       Am       
   G
        G        
Coro 2:22-2:35 2:36-2:38  F
        F        
 G
        G        
 C
        C        
x 3 Am
       Am       
   G
        G        
PUENTE
        E        
 2:38-3:08 e|------------------------------------------| B|------------------------------------------| G|-14------/12-------/5/14-------/12--------| D|--X-x16----X--x14---X--X---x16---X----x14-| A|-12------/10-------/3/12-------/10--------| E|------------------------------------------| x 2  G
        G        
3:30-3:35 Am
       Am       
  G
        G        
e|-3-3-3-| e|-0---3-| B|-0-0-0-| e|-1---0-| G|-0-0-0-| e|-2---0-| D|-0-0-0-| e|-2---0-| A|-2-2-2-| e|-0---2-| E|-3-3-3-| x15 e|-----3-| Coro 3:38-3:50 3:50-3:53 F
        F        
  G
        G        
 C
        C        
x 3 Am
       Am       
   G
        G        
Coro 3:54-4:04 4:05-4:09 F
        F        
  G
        G        
 C
        C        
x 3 Am
       Am       
   G
        G        
FINAL 4:09-4:12 4:13-4:20...  G
        G        
e|---------------------------------------||--3---3--| B|-3-----3-5-3--------3-----3-5-3--------||--3---0--| G|---5-5-------5-4-5----5-5--------------||------0--| D|---------------------------------------||------0--| A|---------------------------------------||------2--| E|---------------------------------------||------3--|

 D
        D        
ivisión Minúscula

Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.Buscar canción en YouTube Buscar cover en YouTube


Más canciones