Al Taller Del Maestro (BAJ) (2)


				BENDICIONES A
        A        
QUI LES VA E
        E        
B
        B        
AJO  MI
       MI       
LA
       LA       
GRIMAS C
        C        
AERAN  MI
       MI       
LA
       LA       
GRIMAS C
        C        
AERAN E
        E        
  /---3---------------------------------3-------3-3-----------------------------3------3-3------- A
        A        
  /--------2----5-----0--3---0-0---0-3------5---------2-5---0---3---0-0---0-3------5-------2--5-- D
        D        
  /---------------------------------------------------------------------------------------------- G
        G        
  /---------------------------------------------------------------------------------------------- CORO  A
        A        
L TALLER D
        D        
EL MAESTRO VENGO PUES E
        E        
L ME C
        C        
URARA, ME
        E        
 TOMARA E
        E        
NTRE
       RE       
 SUS B
        B        
RAZOS E
        E        
  /-----------------------------3--------3---3--------------------3----------------------3------ A
        A        
 /---0--3-- 0--0----0----2---5-----5------------2-----5----3------------3---3---------3------5-- D
        D        
 /-------------------------------------------------------------------------------5-------------- G
        G        
 /---------------------------------------------------------------------------------------------- CORO Y C
        C        
ADA
        A        
 HERIDA
        A        
 SANARA LA
       LA       
S HERRAMIENTAS D
        D        
EL MAESTRO MI
       MI       
 ALMA E
        E        
RE
       RE       
MENDERA
        A        
  E
        E        
  /-------------3-3------------------------------------------3--------3--3------------------- A
        A        
  /-------------------2--5-----0----3---0---0---0---2---5--------5-----------2---5----3------ D
        D        
  /------------------------------------------------------------------------------------------ G
        G        
  /------------------------------------------------------------------------------------------ MARTILLO E
        E        
N MANO Y MUCHO F
        F        
UEGO A
        A        
UNQUE
        E        
 ME D
        D        
UELA
       LA       
 AYUDARA
        A        
   A
        A        
 C
        C        
ONOCERLO Y A
        A        
E
        E        
  /--------3----------------------3----------3--3---------------1s-----5----8----------- A
        A        
  /------------3----3--------3---------5-----------2--3----5--------------------5---7--- D
        D        
  /----------------------5-------------------------------------------------------------- G
        G        
  /------------------------------------------------------------------------------------- ENTENDERLO A
        A        
SABER QUE
        E        
 NADA
        A        
 MERESCO A
        A        
MAR E
        E        
S MAS QUE
        E        
 UN PRETEXTO E
        E        
S UNA E
        E        
NTREGA
        A        
  E
        E        
  /----------5---8----------------------1------------------------------------------------ A
        A        
  /------------------7----------------------3----------------------3-----------------5--- D
        D        
  /------------------------7h---9---5-----------3h---5---3---2--------------------5------ G
        G        
  /-------------------------------------------------------------------5s---7---5--------- SUBNEGAR MAS QUE
        E        
 AQUEL SENTIMIENTO E
        E        
S LA
       LA       
 DECISION D
        D        
E
        E        
 AMAR  A
        A        
H  A
        A        
H E
        E        
  /---------3----------------------------------------------5---8-------------------------- A
        A        
  /-----------------------------------5---8------------------------7---------------------- D
        D        
  /-----------5s---8---7---5---3---2----------7-----------------------7h---9----5---3----- G
        G        
  /-----------------------------------------------7h---9----------------------------------  A
        A        
L TALLER D
        D        
EL MAESTRO VENGO E
        E        
  /------------------------------------------------------------ A
        A        
  /---------------7---10--------------------5------------------ D
        D        
  /------------------------7h---10---9---7--------------------- G
        G        
  /------------------------------------------------------------ EN LA
       LA       
 PARTE D
        D        
E
        E        
 "ALLI A
        A        
HI E
        E        
L SOL
       SOL       
 SE
        E        
 PONDRA……." VA A
        A        
SI SOL
       SOL       
A
        A        
GARREN E
        E        
L TIEMPO QUE E
        E        
NTRAN LA
       LA       
S NOTAS PERO E
        E        
STA
        A        
 PARTE E
        E        
FA
       FA       
CIL E
        E        
  /------------------------------------0---------------0---------------- A
        A        
  /-----0---3--2---0--3---2---0---------------------------------2------- D
        D        
  /----------------------------------------2---0---------2----0--------- G
        G        
  /---------------------------------------------------------------------  C
        C        
ARPINTERO MI
       MI       
 ALMA A
        A        
QUI E
        E        
STA… E
        E        
  /-------------------------------------0--------------0--------------- A
        A        
  /-----0---3--2---0--3---2---0-------------------------------------2-- D
        D        
  /-------------------------------------------2---0--------2----0------ G
        G        
  /-------------------------------------------------------------------- NO IMPORTA E
        E        
L TIEMPO QUE
        E        
 ALLI E
        E        
 D
        D        
E
        E        
STAR… E
        E        
  /-------------------------------------0--------------0--------------- A
        A        
  /-----0---3--2---0--3---2---0-------------------------------------2-- D
        D        
  /-------------------------------------------2---0--------2----0------ G
        G        
  /-------------------------------------------------------------------- AQUI E
        E        
NTRA A
        A        
L RITMO D
        D        
EL PRINCIPIO QUE
        E        
 VA A
        A        
SI
       SI       
  E
        E        
  /-------------------------------------3-------------3----------------- A
        A        
  /---------3------------3-------------------------------2-------------- D
        D        
  /-------------3---2---------3---2--------2---0------------0----------- G
        G        
  /--------------------------------------------------------------------- ESTE E
        E        
S TODO
       DO       
 EL C
        C        
ANTO B
        B        
ASICAMENTE E
        E        
C
        C        
OMPLICADO
       DO       
 Y E
        E        
STOY SEGURO QUE
        E        
 NO LO SAQUE
        E        
  PERFECTO PERO LES VA A
        A        
 A
        A        
YUDAR MUCHO E
        E        
A
        A        
GARRAR UNA
        A        
 MEJOR IDEA
        A        
 BENDICIONES CUALQUIER PREGUNTA
        A        
 MI
       MI       
 CORREO E
        E        
LA
       LA       
LORAMIREZ316

 A
        A        
lex C
        C        
ampos

Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.