Canción sin Emoción


CANCION SI
       SI       
E
        E        
MOCION ALEJANDRO SANZ F9
       F9       
   C
        C        
 E
        E        
Am
       Am       
  QUISIERA
        A        
 HABERTE E
        E        
SCRITO UNA C
        C        
ANCION E
        E        
MOCIONANTE,  F
        F        
 D
        D        
 E
        E        
 D
        D        
E
        E        
SAS QUE E
        E        
A
        A        
BAJO F
        F        
IRMANTE SI
       SI       
EMPRE
       RE       
 EXAGERA.  G
        G        
E7
       E7       
  Am
       Am       
   D
        D        
UNA C
        C        
ANCION QUE
        E        
 TUS E
        E        
NCANTOS E
        E        
LEVASE
        E        
 Y, D
        D        
E
        E        
STA
        A        
 VIL MANERA,  C
        C        
Gm7
       Gm7       
   F
        F        
 A
        A        
 F
        F        
UERZA D
        D        
E
        E        
 FRASECITAS, LOGRAR E
        E        
MBORRACHARTE.  C
        C        
 E
        E        
Am
       Am       
  Y C
        C        
ONSEGUIDO
       DO       
 TU D
        D        
ESPISTE
        E        
 PROCEDER A
        A        
LIARTE
        E        
   F
        F        
 D
        D        
 E
        E        
Y HACERTE C
        C        
REER QUE
        E        
 SOY C
        C        
OMO A
        A        
QUEL PERSONAJE,  G
        G        
E7
       E7       
  Am
       Am       
   D
        D        
 A
        A        
L QUE D
        D        
I PUBLICIDAD
        D        
 INMEJORABLE, RIMA
        A        
 Y B
        B        
ANDA
        A        
 SONORA
        A        
   C
        C        
Gm7
       Gm7       
   F
        F        
Y UN A
        A        
SPECTO D
        D        
E
        E        
SPONTANEO A
        A        
TODAS HORAS.  C
        C        
 E
        E        
Am
       Am       
  NO HAY MEJOR POESIA
        A        
 QUE
        E        
 LA
       LA       
 DE
        E        
 TU MI
       MI       
RADA,  F
        F        
 C
        C        
NI MEJOR MELODIA
        A        
 QUE
        E        
 TU VOZ TEMPRANA.  E
        E        
NO HAY PALABRAS QUE
        E        
 PUEDAN D
        D        
ESCRIBIR TU C
        C        
ARA. Am
       Am       
   F
        F        
NO HAY G
        G        
ARGANTA
        A        
 QUE
        E        
 PUEDA
        A        
 PRONUNCIAR TU NOMBRE.  C
        C        
Em7
       Em7       
  Am
       Am       
  NO HAY MEJOR POESIA
        A        
 QUE
        E        
 LA
       LA       
 DE
        E        
 TU MI
       MI       
RADA, Am
       Am       
   F
        F        
NI MEJOR MELODIA
        A        
 QUE
        E        
 TU VOZ TEMPRANA.  C
        C        
E7
       E7       
  NO HAY PALABRAS QUE
        E        
 PUEDAN D
        D        
ESCRIBIR TU C
        C        
ARA. Am
       Am       
   F
        F        
 C
        C        
NO HAY G
        G        
ARGANTA
        A        
 QUE
        E        
 PUEDA
        A        
 PRONUNCIAR TU NOMBRE.  G
        G        
Am
       Am       
  QUE
        E        
 LE D
        D        
IGO YO A
        A        
MI
       MI       
 ALMA
        A        
   G
        G        
 D
        D        
 F
        F        
SI
       SI       
 MI
       MI       
 CANCION NO E
        E        
STA
        A        
 TERMINADA,  G
        G        
F9
       F9       
  SI
       SI       
 NO TIENE E
        E        
MOCION.  D
        D        
 F
        F        
ú Bm
       Bm       
  QUISIERA
        A        
 HABERTE E
        E        
SCRITO UNA C
        C        
ANCION E
        E        
MOCIONANTE,  G
        G        
 E
        E        
F#
       F#       
  QUE E
        E        
MPEZARA C
        C        
ON UN TE
        E        
 QUIERO Y C
        C        
ON TE
        E        
 QUIERO A
        A        
CABASE,  A
        A        
F#7
       F#7       
  Bm
       Bm       
   E
        E        
QUE
        E        
 ME
        E        
 HICIERA
        A        
 PARECER A
        A        
TU E
        E        
NTENDER INTERESANTE
        E        
 Y TODO,  D
        D        
Am7
       Am7       
   G
        G        
QUE
        E        
 ME D
        D        
IERA C
        C        
ATEGORIA D
        D        
G
        G        
ENIO LOCO.  D
        D        
F#
       F#       
  Bm
       Bm       
  MAS, NO HAY MEJOR POESIA
        A        
 QUE
        E        
 LA
       LA       
 DE
        E        
 TU MI
       MI       
RADA,  G
        G        
 D
        D        
NI MAS MUSICA
        A        
 QUE C
        C        
UANDO
       DO       
 SUSPIRABAS. F#
       F#       
  F#7
       F#7       
  NO HAY PALABRAS QUE
        E        
 PUEDAN D
        D        
ESCRIBIR TU C
        C        
ARA. Bm
       Bm       
   G
        G        
 D
        D        
NO HAY G
        G        
ARGANTA
        A        
 QUE
        E        
 PUEDA
        A        
 PRONUNCIAR TU NOMBRE.  A
        A        
Bm
       Bm       
  QUE
        E        
 LE D
        D        
IGO YO A
        A        
MI
       MI       
 ALMA
        A        
   A
        A        
 E
        E        
SI
       SI       
 MI
       MI       
 CANCION NO E
        E        
STA
        A        
 TERMINADA,  A
        A        
4  A
        A        
 D
        D        
SI
       SI       
 NO TIENE E
        E        
MOCION.  D
        D        
F#
       F#       
  Bm
       Bm       
  MAS, NO HAY MEJOR POESIA
        A        
 QUE
        E        
 LA
       LA       
 DE
        E        
 TU MI
       MI       
RADA,  G
        G        
 D
        D        
NI MAS MUSICA
        A        
 QUE C
        C        
UANDO
       DO       
 SUSPIRABAS. F#
       F#       
  NO HAY PALABRAS QUE
        E        
 PUEDAN D
        D        
ESCRIBIR TU C
        C        
ARA. Bm
       Bm       
   G
        G        
 D
        D        
NO HAY G
        G        
ARGANTA
        A        
 QUE
        E        
 PUEDA
        A        
 PRONUNCIAR TU NOMBRE.  A
        A        
Bm
       Bm       
  QUE
        E        
 LE D
        D        
IGO YO A
        A        
MI
       MI       
 ALMA
        A        
   A
        A        
 E
        E        
SI
       SI       
 MI
       MI       
 CANCION NO E
        E        
STA
        A        
 TERMINADA, A#
       A#       
   A
        A        
 D
        D        
 A
        A        
SI
       SI       
 NO TIENE E
        E        
MOCION. Bm
       Bm       
   G
        G        
 D
        D        
 A
        A        
NO HAY MAS MUSICA
        A        
 QUE C
        C        
UANDO
       DO       
 SUSPIRABAS. Bm
       Bm       
   G
        G        
 D
        D        
 A
        A        
Bm
       Bm       
  A
        A        
 E
        E        
NO HAY G
        G        
ARGANTA
        A        
 QUE
        E        
 PUEDA
        A        
 PRONUNCIAR TU NOMBRE.  G
        G        
 A
        A        
G9
       G9       
  SI
       SI       
 NO TIENE E
        E        
MOCION. CHORDS: C
        C        
  - 0 3 2 0 1 0
D
        D        
  - 0 0 0 2 3 2
E
        E        
  - 0 2 2 1 0 0
E7
       E7       
  - 0 2 0 1 0 0
Em7
       Em7       
 - 0 2 2 0 3 0
F
        F        
  - 1 3 3 2 1 1
F#
       F#       
  - 2 4 4 3 2 2
F#7
       F#7       
 - 2 4 2 3 2 2
F9
       F9       
  - 0 0 3 2 1 3
G
        G        
  - 3 2 0 0 0 3
Gm7
       Gm7       
 - 3 0 3 3 3 0
G9
       G9       
  - 3 0 0 2 0 3
A
        A        
  - 0 0 2 2 2 0
Am
       Am       
  - 0 0 2 2 1 0
Am7
       Am7       
 - 0 0 2 0 1 0
A4 - 0 0 2 2 3 0 Bm
       Bm       
  - 0 2 4 4 3 2
|---------------------------------------| | Jorge Luis Varela | | adelhierlatino.net.co | | cualquier duda o sugerencia!!!!!!!!!! | |---------------------------------------|

 A
        A        
lejandro Sanz

Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.