Abrázame (BAJ) (2)


La afinacion del B
        B        
ajo es: (Db
       Db       
 Gb
       Gb       
 B E
        E        
) Empezemos!!! Q=88 4/4  G
        G        
tr I W Q.  E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
H  E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q.  E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|----------|-2--------------|-2------------|--------2---2----| |----------|--------2---2---|------2---2---|-0---------------| |----------|----------------|--------------|-----------------| |----------|----------------|--------------|-----------------| Q.  E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
H Q  E
        E        
 E
        E        
Q +S S E
        E        
+H W |-0--------------|-5----0--5---|-4--(4)------------|------| |--------0---0---|-------------|----------2-(2)----|------| |----------------|-------------|-------------------|------| |----------------|-------------|-------------------|------| H +S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
H +E
        E        
  E
        E        
Q H +Q +S S E
        E        
H +Q Q |-2----(2)---------|-2----(2)------|-2----(2)--(2)-----|-----------2--| |------------------|------------2--|-------------------|-0----(0)-----| |--------------7---|---------------|-------------------|--------------| |------------------|---------------|-------------------|--------------| H. Q H +Q  E
        E        
 E
        E        
Q.  E
        E        
H Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|-0----------|-5----(5)--5---|-4-----------|-2----2------------| |------------|---------------|--------2----|----------2---2----| |------------|---------------|-------------|-------------------| |------------|---------------|-------------|-------------------| Q +S S S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|-2--(2)---2-----------|----------2---2---| |--------------2---2---|-0----0-----------| |----------------------|------------------| |----------------------|------------------| Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
Q |-0----0-----------|-5----5-----------| |----------0---0---|----------5---5---| |------------------|------------------| |------------------|------------------| Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|-4----4-----------|-2----2---6---6---| |----------2---2---|------------------| |------------------|------------------| |------------------|------------------| Q +S S S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|--------------2-------|-0----0-------0----| |-0--(0)---0-------0---|----------0--------| |----------------------|-------------------| |----------------------|-------------------| Q  E
        E        
S S Q Q Q  E
        E        
S S Q  E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S Q  E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|-5----5------5--|----------5------|----------2------|-4----4-----------| |----------5-----|-3----3------3---|-0----0------0---|----------2---2---| |----------------|-----------------|-----------------|------------------| |----------------|-----------------|-----------------|------------------| Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q +S S S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S Q Q |-2----2-------2---|--------------2-------|-0----0-------0---|-5----5------5---| |----------2-------|-0--(0)---0-------0---|----------0-------|----------5------| |------------------|----------------------|------------------|-----------------| |------------------|----------------------|------------------|-----------------| Q  E
        E        
S S Q  E
        E        
 E
        E        
H Q  E
        E        
S S Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
H. Q |----------5------|------2----5---|-4----4-----------|-2-----------| |-3----3------3---|-0-------------|----------2---2---|-------------| |-----------------|---------------|------------------|-------------| |-----------------|---------------|------------------|-------------| H. Q Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q +S S S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|-2----------|-2----2-----------|-2--(2)---2-----------|----------2---2---| |------------|----------2---2---|--------------2---2---|-0----0-----------| |------------|------------------|----------------------|------------------| |------------|------------------|----------------------|------------------| Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
Q Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|-0----0-----------|-5----5----------|-4----4-----------|-2----2-----------| |----------0---0---|----------5---5--|----------2---2---|----------2---2---| |------------------|-----------------|------------------|------------------| |------------------|-----------------|------------------|------------------| Q +S S S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|-2--(2)---2-----------|----------2---2---| |--------------2---2---|-0----0-----------| |----------------------|------------------| |----------------------|------------------| Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
Q |-0----0-----------|-5----5-----------| |----------0---0---|----------5---5---| |------------------|------------------| |------------------|------------------| Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|-4----4-----------|-2----2-----------| |----------2---2---|----------2---2---| |------------------|------------------| |------------------|------------------| Q +S S S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|-2--(2)---2-----------|----------2---2----| |--------------2---2---|-0----0------------| |----------------------|-------------------| |----------------------|-------------------| Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
Q Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|-0----0-----------|-5----5----------|-4----4-----------|-2----2---6---6---| |----------0---0---|----------5---5--|----------2---2---|------------------| |------------------|-----------------|------------------|------------------| |------------------|-----------------|------------------|------------------| Q +S S S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S Q Q Q  E
        E        
S S Q  E
        E        
 E
        E        
|--------------2-------|-0----0-------0---|-5----5------5--|----------5-------| |-0--(0)---0-------0---|----------0-------|----------5-----|-3----3------3----| |----------------------|------------------|----------------|------------------| |----------------------|------------------|----------------|------------------| Q  E
        E        
S S Q  E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|----------2------|-4----4-----------| |-0----0------0---|----------2---2---| |-----------------|------------------| |-----------------|------------------| Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q +S S S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
|-2----2-------2---|--------------2--------| |----------2-------|-0--(0)---0-------0----| |------------------|-----------------------| |------------------|-----------------------| Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
Q  E
        E        
S S Q Q Q  E
        E        
S S Q  E
        E        
 E
        E        
H Q  E
        E        
S S |-0----0-------0---|-5----5------5--|----------5------|------2----5---| |----------0-------|----------5-----|-3----3------3---|-0-------------| |------------------|----------------|-----------------|---------------| |------------------|----------------|-----------------|---------------| Q  E
        E        
S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
H +Q  E
        E        
 E
        E        
H +Q Q Q +S S E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
 E
        E        
S S |-4----4-----------|-2----(2)------|-2----(2)-----|-2--(2)-----------5----| |----------2---2---|-----------2---|-----------2--|----------3---2--------| |------------------|---------------|--------------|-----------------------| |------------------|---------------|--------------|-----------------------| W +E
        E        
  E
        E        
Q H |-2--------|-(2)-----------*| |----------|---------------*| |----------|---------------*| |----------|---------------*| FIN!!! - B
        B        
UENO A
        A        
QUI A
        A        
BAJO E
        E        
STA E
        E        
SI
       SI       
GNIFICADO
       DO       
 DE LA
       LA       
S LETRAS Y LOS SI
       SI       
GNOS... - E
        E        
SPERO QUE
        E        
 LES HAYA A
        A        
GRADADO
       DO       
 Y SOBRETODO
       DO       
 QUE
        E        
 LE
        E        
 HAYAN E
        E        
NTENDIDO... - POR SI
       SI       
 ALGUNA
        A        
 RAZON NO LE E
        E        
NTIENDEN PUES HECHENME
        E        
 UN MAIL A
        A        
: sNaKePiTsguitar.com - SI
       SI       
 QUIEREN A
        A        
LGUNA
        A        
 PETICION PUES TAMBIEN HECHENME
        E        
 UN MAIL... - E
        E        
STA C
        C        
ANCION Y OTRAS LA
       LA       
S TENGO E
        E        
A
        A        
RCHIVOS POWERTAB, POR SI
       SI       
 ALGUIEN LA
       LA       
 QUIERE... PUES HECHENME
        E        
 UN MAIL PIDIENDOLAS... - LOS VERE
       RE       
 EN LA
       LA       
 PROXIMA C
        C        
ANCION!!!... NOTA!!!: PUEDEN UTILIZAR E
        E        
STA
        A        
 TAB
        B        
 PARA
        A        
 PUBLICARLA DO
       DO       
NDE
        E        
 USTEDES QUIERAN, PERO POR FA
       FA       
VOR LES RUEGO QUE
        E        
 ME D
        D        
EN LOS C
        C        
REDITOS C
        C        
OMO TRANSCRIPTOR D
        D        
LA
       LA       
 MI
       MI       
SMA...GRACIAS!!! NESTOR SADAO A
        A        
RECHIGA C
        C        
ERVANTES (sNaKePiTsguitar.com) LEYENDA D
        D        
LA
       LA       
S NOTAS: W = (REDONDA) NOTA C
        C        
OMPLETA
        A        
  H = (BLANCA) MEDIA
        A        
 NOTA
        A        
  Q = (NEGRA)  C
        C        
UARTO D
        D        
E
        E        
 NOTA
        A        
  E
        E        
 = (CORCHEA) OCTAVO D
        D        
E
        E        
 NOTA
        A        
  S = (SEMICORCHEA) D
        D        
IECISEISAVA D
        D        
E
        E        
 NOTA
        A        
  T = (FUSA) TREINTAIDOSAVA D
        D        
E
        E        
 NOTA
        A        
  X = (SEMIFUSA) SESENTAICUATROAVA D
        D        
E
        E        
 NOTA
        A        
  a =  A
        A        
CCIACCATURA
        A        
  + = LIGADURA
        A        
  . =  A
        A        
UMENTA
        A        
 LA
       LA       
 DURACION D
        D        
E
        E        
 LA
       LA       
 NOTA
        A        
  .. =  A
        A        
UMENTA LA
       LA       
 DO
       DO       
BLE D
        D        
E
        E        
 LA
       LA       
 DURACION D
        D        
E
        E        
 LA
       LA       
 NOTA
        A        
  LEYENDA D
        D        
EL 'PENTAGRAMA' | - C
        C        
OMPAS || - DO
       DO       
BLE C
        C        
OMPAS ||o - E
        E        
DO
       DO       
NDE
        E        
 VA A
        A        
 C
        C        
OMENZAR C
        C        
UANDO
       DO       
 ALGO SE
        E        
 VA A
        A        
 RE
       RE       
PETIR o|| - E
        E        
DO
       DO       
NDE
        E        
 VA A
        A        
TERMINAR C
        C        
UANDO
       DO       
 ALGO SE
        E        
 VA A
        A        
 RE
       RE       
PETIR *| - F
        F        
IN D
        D        
E
        E        
 LA
       LA       
 CANCION : - C
        C        
OMPAS LIBRE
       RE       
  $ - SEGNO (AL VER E
        E        
STE SI
       SI       
GNO, TENEMOS QUE RE
       RE       
TROCEDER HASTA
        A        
 VER E
        E        
SI
       SI       
GNO A
        A        
NTERIOR $...) & - C
        C        
ODA
        A        
 (SIGNIFICA
        A        
 QUE D
        D        
EBES PASAR LA
       LA       
 SIGUIENTE SI
       SI       
GNO &)

 A
        A        
lejandro F
        F        
ernandez

Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.Buscar canción en YouTube Buscar cover en YouTube


Más canciones